Vindindikator Sweden

Från Fredag 14 September 2018 till Torsdag 20 September 2018 producerades i Sweden tillräckligt med el för att driva motsvarande 5459000 hushåll, vilket motsvarar 397805 MWh.

 

5459000
hushåll

 

 

 

Man kan stödja utbyggnaden av vindkraft indirekt, genom att bland annat: