Vindindikator Stockholm

Från Onsdag 15 Januari 2020 till Tisdag 21 Januari 2020 producerades i Stockholm tillräckligt med el för att driva motsvarande 5459000 hushåll, vilket motsvarar 397805 MWh.

 

5459000
hushåll

 

 

 

Man kan stödja utbyggnaden av vindkraft indirekt, genom att bland annat: