Solcellsindikator Stockholm

Från Fredag 31 Juli 2020 till Torsdag 6 Augusti 2020, levererade 3 kWp solcellsmoduler ca 78.7 kWh el. Detta täckte 108% av hushållens genomsnittliga behov.

 

 

  

Användning  

Upp till 100%: apparater och belysning av hemmet.

Över 100%: apparater och belysning samt vitvaror och grannars belysning!