Solcellsindikator Lund

Från Fredag 14 September 2018 till Torsdag 20 September 2018, levererade 3 kWp solcellsmoduler ca 65.7 kWh el. Detta täckte 90% av hushållens genomsnittliga behov.

 

 

  

Användning  

Upp till 100%: apparater och belysning av hemmet.

Över 100%: apparater och belysning samt vitvaror och grannars belysning!