Solcellsindikator Karlskrona

Från Söndag 8 December 2019 till Lördag 14 December 2019, levererade 3 kWp solcellsmoduler ca 71.0 kWh el. Detta täckte 97% av hushållens genomsnittliga behov.

 

 

  

Användning  

Upp till 100%: apparater och belysning av hemmet.

Över 100%: apparater och belysning samt vitvaror och grannars belysning!