Solcellsindikator Halmstad

Från Fredag 16 Oktober 2020 till Torsdag 22 Oktober 2020, levererade 3 kWp solcellsmoduler ca 69.1 kWh el. Detta täckte 94% av hushållens genomsnittliga behov.

 

 

  

Användning  

Upp till 100%: apparater och belysning av hemmet.

Över 100%: apparater och belysning samt vitvaror och grannars belysning!