Solcellsindikator Halmstad

Från Tisdag 3 December 2019 till Måndag 9 December 2019, levererade 3 kWp solcellsmoduler ca 69.1 kWh el. Detta täckte 94% av hushållens genomsnittliga behov.

 

 

  

Användning  

Upp till 100%: apparater och belysning av hemmet.

Över 100%: apparater och belysning samt vitvaror och grannars belysning!